Ciekawy artykuł z magazynu Forbs

W Polsce nowotwory są ciągle rutynowo leczone za pomocą chemioterapii. Niestety w wielu przypadkach, w kolejnych rzutach choroby, metoda ta nie daje pozytywnych rezultatów. Czy nowotwory można leczyć w sposób bardziej efektywny? Tak, pod warunkiem, że pacjent i lekarz dysponują zestawem odpowiednich informacji

Podstawą skutecznego leczenia nowotworów jest powiązanie diagnostyki molekularnej, która pozwala na poznanie materiału genetycznego chorych komórek, z celowaną, specjalną dla danego profilu zmian genetycznej terapią. By taka modyfikacja leczenia była możliwa pacjentowi i lekarzowi, który go prowadzi potrzebne są konkretne dane oraz bardziej precyzyjne informacje, które pozwolą wyznaczyć kierunek terapii spersonalizowanej.
– Przez ostatnie 10 lat największym wyzwaniem w tym przedsięwzięciu była identyfikacja mutacji genowych: poprzez diagnostykę molekularną wskazaliśmy które geny są odpowiedzialne za powstawanie poszczególnych nowotworów. Znamy więc rakotwórcze geny, mamy technologię potrzebną do zbadania, które z nich przechodzą mutację, i zapewne istnieje wystarczająco dużo leków na świecie, by za ich pomocą lub za pomocą ich kombinacji wyleczyć chorych na raka. Ale wszystkich tych informacji nie ma w jednym miejscu, a to uniemożliwia przeprowadzenie skutecznej terapii – tłumaczy Dr István Peták, dyrektor naukowy i założyciel Oncompass Medicine.

Obecnie najważniejszym zadaniem zespołu dr Petáka jest skojarzenie mutacji genetycznych oraz innych zmian z odpowiednią terapią spośród 260 dostępnych i zarejestrowanych lub będących w fazie badań klinicznych. Największym wyzwaniem na nadchodzące lata jest więc zapewnienie pacjentom i lekarzom dostępu do wszelkich informacji na temat wszystkich dostępnych na całym świecie terapii po to, aby wybrać możliwie najbardziej efektywną.
Naprzeciw tym potrzebom wychodzi serwis Oncompass, który od roku działa na polskim rynku. Oncompass opracował własny system informacyjny, tzw. kompas onkologiczny. Jest to połączenie diagnostyki z interpretacją kliniczną. Działania Oncompass podzielone są na dwa etapy. Na początek, kiedy choroba jest już zdiagnozowana, wykonywana jest diagnostyka molekularna. Celem określenia DNA komórek nowotworowych potrzebny jest materiał próbki tkanki guza lub materiał z biopsji. Razem z odpowiednim formularzem wysyłane są one do laboratorium serwisu Oncompass. Całością działań logistycznych oraz administracyjnych związanych z zamówieniem serwisu zajmuje się dystrybutor serwisu Oncompass – firma VIAMED, której głównym celem jest udzielenie wszelkich niezbędnych informacji związanych z formalnościami.
Po zakończonym badaniu pacjent oraz lekarz prowadzący otrzymują interpretację uzyskanego wyniku w postaci Raportu. Do niego dołączone są trzy kluczowe informacje. Pierwsza pozwala na personalizację leczenia, ponieważ wskazuje możliwości terapii celowanych, molekularnie skorelowanych z profilem genowym pacjenta. Kolejny zestaw danych dotyczy toczących się aktualnie badań klinicznych, które odnoszą się do zbadanego profilu molekularnego. Umożliwia to zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi, zdobycie pełniejszej wiedzy o potencjalnych opcjach leczenia konkretnego przypadku nowotworu zwłaszcza we wczesnych fazach leczenia oraz kiedy mamy sytuację związana z nowotworem z niewiadomego punktu wyjścia.
To informacyjne combo dostarczane przez Oncompass Medicine pozwala pacjentowi lepiej poznać swoją chorobę, a także sprawia, że w partnerstwie z lekarzem, jest w stanie bardziej świadomie określić swoją przyszłą ścieżkę leczenia. W każdym przypadku istnieje możliwość, aby to właśnie lekarz z góry określił geny, które mają zostać poddane badaniom molekularnym – tłumaczy dr István Peták – korzystając z opcji kontaktu z tumor board, którym dysponuje serwis.
Według Frédérica Olliera, dyrektora generalnego Oncompass Medicine, poważną przeszkodą w prowadzeniu skutecznej terapii antynowotworowej jest dostępność drogich celowanych leków jedynie dla garstki pacjentów na całym świecie. – Moim celem jest obniżenie kosztów przepływu informacji, tak aby pacjenci mieli ułatwiony dostęp do najnowszych leków celowanych – informuje Ollier. Od powodzenia tego przedsięwzięcia będzie zależeć to, czy pacjenci uzyskają dostęp do leczenia, które w założeniu terapii spersonalizowanej może być bardziej efektywnie dopasowane.
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Suplementacja czyli uzupełnienie

Kolagen kontra Rak!!

Graviola owoc który może zniszczyć komórki rakowe